ESEN ELEKTRONİK LTD.
English
Direnç Kaynağı
Direnç kaynağı, kaynaklanacak metal parçaların üzerinden kontrollü bir basınçta ve uyarlıca belirlenmiş bir sürede elektrik akımı geçirilerek parçaların yüzeyinde ısı üretilmesiyle gerçekleşen bir termo-elektrik süreçtir.
Direnç kaynağının diğer kaynak teknolojilerine göre üstünlükleri arasında şunlar sayılabilir:
  • Çok kısa işlem zamanı
  • Yapıştırma malzemesi, lehim ve kaynak çubukları gibi ek malzemeye gerek olmaması
  • Düşük gerilimden dolayı kullanıcı güvenliği
  • Temiz ve çevre dostu olması
  • Direnç kaynağı ile tutarlı elektro-mekanik birleştirme elde edilmesi
Güç Kaynakları:
Süreç denetimi, başarılı bir kaynak için çok önemlidir.
Direnç kaynağı için güç kaynağı seçimi, uygulamaya ve ne çeşit bir birleştirme gerektiğine göre belirlenir. Direnç kaynağı ile oluşan 3 temel birleştirme türü vardır:

KATI HAL BAĞI

Solid State Bond
Katı hal direnç kaynağı bağında (ısıl-sıkıştırma (thermocompression) olarak da bilinir), molibden-tungsten çifti gibi farklı tanecik yapılı farklı malzemeler çok kısa ısıtma süresi, yüksek kaynak enerjisi ve yüksek kuvvet kullanılarak birleştirilir. Isıl-sıkıştırma bağı aygıtları arasında Kondansatör Boşaltmalı Kaynak Makineleri, Yüksek Frekanslı (HF) İnverterler ve Doğrusal DC Kaynak Makineleri vardır.

KAYNAŞMA BAĞI

Kaynaşma Bağı Kaynaşma tipi direnç kaynağı bağında, benzer tanecik yapılı aynı veya farklı malzeme, her iki malzemenin de erime noktasına (sıvı hal) kadar ısıtılır. Ardından uygulanan soğutma ve malzemelerin bir araya gelmesi ile daha büyük tanecik yapılı "nugget" denilen alaşım oluşur. Kaynaşma aygıtları arasında AC Kaynak Makineleri ve Yüksek Frekanslı (HF) İnverterler vardır.

ARA PARÇALI BAĞ (REFLOW BRAZE - SERT LEHİMLEME)

Reflow Braze Bond Ara parçalı direnç kaynağı bağında, altın veya gümüş gibi erime derecesi yüksek malzemelerinin, benzer olmayan malzemelerin ya da kalınlığı farklı olan kalın/ince malzemelerin birleştirilmesinde kullanılır. Lehim malzemesi her iki parçaya da yapışmalı ve kaynaklanacak parçaların erime noktalarından daha düşük bir erime noktasına sahip olmalıdır. Lehim malzemesinin erime derecesi 500°C'dan düşükse işleme lehimleme, daha yüksekse sert lehimleme (brazing) adı verilir. Ara parçalı bağ aygıtları arasında AC Kaynak Makineleri ve Yüksek Frekanslı (HF) İnverterler vardır.

Kaynak Kafaları:
Direnç kaynağının önemli parametrelerinden birisi kaynak basıncı ya da kuvvetidir. Kuvvetin uygun ve tutarlı uygulanması; akım yollarını artırarak, yüzey direncini azaltarak ve kaynaklanacak parçalar arasındaki oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesini sağlayarak malzemelerin birleşmesini kolaylaştırır. Tekrarlanabilir kuvvet denetimi, tutarlı elektriksel temas direnci ve tutarlı ısı dengesiyle tekrarlanabilir kaynak kalitesini temin eder. Ayrıca kuvvet denetimi, genellikle "kuvvet tetiklemesi" adı verilen önceden belirlenmiş eşik kuvvet düzeyine erişildiğinde, direnç kaynağı enerjisini tetiklemede de kullanılabilir. En uygun kaynaklara ulaşılabilmesi için uygulanan kuvvetin kesin ve tam, yinelenebilir, süre ile denetlenebilir, güç kaynağını tetiklemede kullanılabilir ve hem ilk darbeyi azaltacak, hem de kaynak sonrasında aşırı değerlere fırlamayacak biçimde düzenlenebilir olması gerekir.

Bunu yapan mekanik sistem genellikle kaynak kafası olarak adlandırılır. Kaynak kafası (ve direnç kaynağı elektrotları) kaynak parçalarını kuvvet ile bir araya getirmeye ve kaynak süresince bu şekilde tutmaya yarar. Direnç kaynağı kafası akım yolunu, kaynak basıncı ya da kuvvetini sağlar, kaynak akımını tetikler, kaynaklanacak parçalar birbiri üzerinde eridikçe takip kuvvetini sağlar ve kaynak sonrası parçaları soğutur. Kaynak kafası programının geliştirilmesi güç kaynağı programının geliştirilmesiyle eş öneme sahiptir. İdeal kuvvet programı, uygun elektriksel temas direncinin ve uygun ısı dengesine ulaşılmasını ve bunların parçalar ile elektrotlar arasında sürdürülmesini sağlar. Kuvvet pound (lbs-f), kilogram-kuvvet(Kgf) veya Newton (N ya da kN) birimleri ile ölçülür.

Ü R Ü N L E R
OP-AWS3-A - Aktif Kaynak Sistemleri
NewHorizon Kaynak Kafaları
Modüler Kaynak Kafaları ve Penseleri - Newhorizon
Otomasyon için Kaynak Penseleri
Otomasyon için Kaynak Penseleri
Direnç Kaynağı Sistemleri
Direnç Kaynağı Sistemleri
Inverter Power Supplies
Inverter Power Supplies
Motorlu Kaynak Kafaları
Motorlu Kaynak Kafaları
CD Güç Kaynakları
CD - Kapasitif Deşarj Kaynak Güç Kaynakları
AC Güç Kaynağı
AC Power Supplies
Doğrusal DC Güç Kaynakları
Doğrusal DC Güç Kaynakları
Manuel Kullanımlar için Kaynak Kafaları
Manuel Kullanımlar için Kaynak Kafaları
AV Power Supply
Elektromanyetik Kaynak Kafaları
TC-W100A Isılçift Kaynağı
Isılçift Kaynak Aygıtı
Gelişmiş Süreç İzleme
Gelişmiş Süreç İzleme
Kaynak Ölçerler
Kaynak Ölçerler
ES0802 Elektrot
Direnç Kaynağı Elektrotları
 
© 1997-2021 Esen Elektronik Ltd. Şti.
Tüm Hakları Saklıdır. Bu Web Sitesinde sunulan bilgilerin, yazı, çizim ve resimlerin aynen ya da kısmen yeniden kullanımı Esen Elektronik Ltd. Şti.'nin ya da orijinal imalatçı firmaların iznine bağlıdır.
ESEN ELEKTRONİK MÜH. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yaylagül Sk. 8/4 A. Ayrancı 06690 ANKARA TÜRKİYE
Tel:+90 312 468 8114                Faks:+90 312 468 8115