ESEN ELEKTRONİK LTD.
English
ACA / Isıl Yapıştırma
Isıl yapıştırma tekniği genellikle baskı devreleri (PCB) ekranlara anizotropik iletken yapıştırıcı ve esnek folyo kullanarak birleştirmekte kullanılır. Başarılı bir uygulama için birkaç temel kısıt vardır. Bu kısıtlara uyulduğu sürece, ekran birleştirmesi yüksek kaliteli sonuçlar veren basit ve güvenilir bir işlemdir. Isıl yapıştırma hemen tüm fabrikalarda uygulanabilir ve birkaç ay içerisinde tasarım aşamasından seri üretime geçilebilir.
Çalışma İlkesi
ACA için genellikle kullanılan tanım “Yalnızca z yönünde elektriksel iletim sağlayan iletken malzemeli yapıştırıcı”dır. Bağlantı öncesinde, yalıtkan yapıştırıcı madde iletken parçacıkları birbirlerinden ayrı tutar. Isıtıcı parça (thermode olarak adlandırılır) üst ve alt parçaları basınç altında ısıttığında, yapışkan akıcılaşacak ve iletken parçacıklar alt ve üst parçalardaki iletkenlerle temasa geçerek iki parça arasındaki elektriksel bağlantıyı sağlayacaktır.

Yapışkan normal olarak her iki maddenin de en iyi özelliklerini almak için termoplastik ve termoset tutkallarının karışımlarından oluşur. İletken parçacıklar şunlar olabilir:

Çoğunlukla içi dolu grafit, altın ve altın kaplamalı plastik parçacıklar kullanılır. Grafit parçacıklar keskindir ve iletken parçalardan biri ince oksitlenmiş tabakaya sahipse bu keskinlik büyük fayda sağlar. Kötü yanı ise elastik olmamasının yüksek dirence sebep vermesidir. Ayrıca grafit parçacığı nem çekici özelliğe sahiptir ve çekilen nem yapıştırıcı ortamı etkileyerek temas noktaları arasında korozyona neden olabilir.

Altın nem çekici özelliğe sahip olmadığından bazan grafite tercih edilir. Temas direnci de grafit parçacıklarına oranla daha azdır. Ne var ki altın, karbondan daha pahalıdır. Altın kaplamalı plastik parçacıklar sıkıştırılabilir ve bu 2 büyük yarar sağlar. İlk olarak temas direnci daha düşüktür, çünkü alt ve üst parçalarla daha büyük bir yüzey temas halindedir. İkinci faydası ise parça bir yay gibi çalışır, yani yapıştırıcıdaki küçük bir gevşeme parçacığın uzamasıyla telafi edilir. Bu da fazladan güvenli birleştirme sağlar. Parçacık büyüklüğü iletken yollar arası adıma bağlıdır. En genel büyüklük 3-10 µm arasıdır. Adım azaldığında x-y yönünde oluşabilecek bir kısa devreyi engellemek için, parçacık büyüklüğü azaltılmalı. Her milimetrekare için 100-1000 arası parçacık bulunmalıdır.

Yapışkanın kalınlığı da seçilen adıma bağlıdır. Kalınlık 35 µm’den ince adımlar için 18 µm’ye kadar değişebilir. Bunun sebebi ince adımların normal olarak daha düşük iletken yüksekliğine sahip olmasıdır. (10-20 µm arası ideal kabul edilir). İletken yollar adımlara ve tutkal kalınlığına göre çok yüksek olduğu zaman bu yollar arasında boşluklar kalabilir; bu boşluklar nem toplayarak, mekanik kuvveti azaltabilir.

 
© 1997-2021 Esen Elektronik Ltd. Şti.
Tüm Hakları Saklıdır. Bu Web Sitesinde sunulan bilgilerin, yazı, çizim ve resimlerin aynen ya da kısmen yeniden kullanımı Esen Elektronik Ltd. Şti.'nin ya da orijinal imalatçı firmaların iznine bağlıdır.
ESEN ELEKTRONİK MÜH. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yaylagül Sk. 8/4 A. Ayrancı 06690 ANKARA TÜRKİYE
Tel:+90 312 468 8114                Faks:+90 312 468 8115