ESEN ELEKTRONİK LTD.
English
Direnç Kaynağı
Kaynak Kafaları:
Direnç kaynağı, kaynaklanacak metal parçaların üzerinden kontrollü bir basınçta ve uyarlıca belirlenmiş bir sürede elektrik akımı geçirilerek parçaların yüzeyinde ısı üretilmesiyle gerçekleşen bir termo-elektrik süreçtir.
Direnç kaynağının diğer kaynak teknolojilerine göre üstünlükleri arasında şunlar sayılabilir:
  • Çok kısa işlem zamanı
  • Yapıştırma malzemesi, lehim ve kaynak çubukları gibi ek malzemeye gerek olmaması
  • Düşük gerilimden dolayı kullanıcı güvenliği
  • Temiz ve çevre dostu olması
  • Direnç kaynağı ile tutarlı elektro-mekanik birleştirme elde edilmesi
Direnç kaynağının önemli parametrelerinden birisi kaynak basıncı ya da kuvvetidir. Kuvvetin uygun ve tutarlı uygulanması; akım yollarını artırarak, yüzey direncini azaltarak ve kaynaklanacak parçalar arasındaki oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesini sağlayarak malzemelerin birleşmesini kolaylaştırır. Tekrarlanabilir kuvvet denetimi, tutarlı elektriksel temas direnci ve tutarlı ısı dengesiyle tekrarlanabilir kaynak kalitesini temin eder. Ayrıca kuvvet denetimi, genellikle "kuvvet tetiklemesi" adı verilen önceden belirlenmiş eşik kuvvet düzeyine erişildiğinde, direnç kaynağı enerjisini tetiklemede de kullanılabilir. En uygun kaynaklara ulaşılabilmesi için uygulanan kuvvetin kesin ve tam, yinelenebilir, süre ile denetlenebilir, güç kaynağını tetiklemede kullanılabilir ve hem ilk darbeyi azaltacak, hem de kaynak sonrasında aşırı değerlere fırlamayacak biçimde düzenlenebilir olması gerekir.

Bunu yapan mekanik sistem genellikle kaynak kafası olarak adlandırılır. Kaynak kafası (ve direnç kaynağı elektrotları) kaynak parçalarını kuvvet ile bir araya getirmeye ve kaynak süresince bu şekilde tutmaya yarar. Direnç kaynağı kafası akım yolunu, kaynak basıncı ya da kuvvetini sağlar, kaynak akımını tetikler, kaynaklanacak parçalar birbiri üzerinde eridikçe takip kuvvetini sağlar ve kaynak sonrası parçaları soğutur. Kaynak kafası programının geliştirilmesi güç kaynağı programının geliştirilmesiyle eş öneme sahiptir. İdeal kuvvet programı, uygun elektriksel temas direncinin ve uygun ısı dengesine ulaşılmasını ve bunların parçalar ile elektrotlar arasında sürdürülmesini sağlar. Kuvvet pound (lbs-f), kilogram-kuvvet(Kgf) veya Newton (N ya da kN) birimleri ile ölçülür.

Ü R Ü N L E R
OP-AWS3-A - Aktif Kaynak Sistemleri
NewHorizon Kaynak Kafaları
Modüler Kaynak Kafaları ve Penseleri - Newhorizon
Otomasyon için Kaynak Penseleri
Otomasyon için Kaynak Penseleri
Motorlu Kaynak Kafaları
Motorlu Kaynak Kafaları
Manuel Kullanımlar için Kaynak Kafaları
Manuel Kullanımlar için Kaynak Kafaları
AV Power Supply
Elektromanyetik Kaynak Kafaları
Gelişmiş Süreç İzleme
Gelişmiş Süreç İzleme
Kaynak Ölçerler
Kaynak Ölçerler
ES0802 Elektrot
Direnç Kaynağı Elektrotları
 
© 1997-2021 Esen Elektronik Ltd. Şti.
Tüm Hakları Saklıdır. Bu Web Sitesinde sunulan bilgilerin, yazı, çizim ve resimlerin aynen ya da kısmen yeniden kullanımı Esen Elektronik Ltd. Şti.'nin ya da orijinal imalatçı firmaların iznine bağlıdır.
ESEN ELEKTRONİK MÜH. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yaylagül Sk. 8/4 A. Ayrancı 06690 ANKARA TÜRKİYE
Tel:+90 312 468 8114                Faks:+90 312 468 8115